Anielskie Kaszuby – legenda o stworzeniu Kaszub

Kaszuby to malowniczo położony region, który charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz różnorodnymi formami przyrody. Legenda o stworzeniu Kaszub mówi, że piękno krajobrazu Kaszuby zawdzięczają aniołowi.

Bóg tworzył świat poprzez wysypywanie z worka gór, dolin i lasów, pól i jezior, rzek, mórz. W ten sposób stworzył różne piękne krainy. Nie zauważył jednak, że ziemię kaszubską zajmują jedynie jałowe, piaszczyste gleby. Anioł widział smutek mieszkańców i zapytał Boga: „Ojcze, popatrz na ten biedny, kaszubski kraj. Ludzie są smutni. Zostawiłeś tam tylko jałowe, piaszczyste pola. Czy naprawdę nie mogłeś dać im nic więcej?”. Bóg wzruszył się troską anioła, wziął ponownie worek do ręki i wysypał nad Kaszubami wszystko, co w nim pozostało. Efekt okazał się zadziwiający, bo na dnie worka pozostały: pagórki, rzeki i strumienie, jeziora, lasy, pola i łąki, a spadając na piaski utworzyły przepiękną mozaikę. Wszystkie anioły pochyliły się nad Kaszubami i z zachwytem spoglądały na śliczne oczka wodne, na szachownice pól, łąk i lasów, na kręte rzeki i strumienie, obfitość zwierzyny, grzybów, jagód i innych leśnych owoców, na bogactwo ryb w jeziorach i na cudowne pagórki.

kaszuby-agroturystyka

Kaszuby zostały stworzone dla aktywnego wypoczynku. Gospodarstwo agroturystyczne Kaszubach  blisko natury pomaga poznawać Kaszuby kajakiem, rowerem i wędrówkami.

Od ziarenka do bochenka

W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś 4 Leader – Małe projekty w roku 2013 zrealizowany został projekt

 ”Od ziarenka do bochenka” – zwiększenie atrakcyjności turystycznej gospodarstwa poprzez budowę pieca chlebowego z wędzarnią, grillem i suszarnią wraz z wyposażeniem oraz warsztatami z wypieku chlebaDzięki realizacji tego projektu wybudowany został stylowy, tradycyjny piec chlebowy wraz z grillem, suszarnią i wędzarnią, z którego mogą korzystać osoby odwiedzające nasze gospodarstwo agroturystyczne. Organizujemy też warsztaty z wypieku chleba. 

Piec chlebowy w Loryńcu.

Piec chlebowy w Loryńcu.

W czerwcu i lipcu 2013 roku odbyły się już 2 edycje warsztatów z tradycyjnego wypieku chleba, na których udział wzięło każdorazowo 10 osób. Właścicielka p. Eryka przedstawiła sposób wypieku chleba w piecu chlebowym, a warsztaty zakończyły się konsumpcją przygowowanych wyrobów : chleba na naturalnym zakwasie i drożdżówki.

Warsztaty z wypieku chleba.

Warsztaty z wypieku chleba.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zapoznania się z tradycyjnym sposobem wypieku chleba oraz do składania zamówień na chleb z pieca chlebowego.

lgd_stolem_art