Kaszuby – nasza mała ojczyzna.

Kaszuby to region obejmujący swym zasięgiem spory fragment północnej Polski. Kaszuby to region bogaty w walory turystyczne – występujące obiektywnie atrybuty środowiska przyrodniczego i społecznego. Pierwsza grupa to walory wypoczynkowe, które służą regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Do drugiej grupy zaliczają się walory krajoznawcze stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych (w tym przyrodnicze i kulturowe). Natomiast ostatnią grupę tworzą walory specjalistyczne, które umożliwiają uprawianie różnych form turystyki kwalifikowanej.

(więcej…)